Логотип Біловодської громади
Малий герб України
Піктограма портала державних послуг

gov.ua

Місцеве самоврядування України

Старобільський район, Луганська область

Жовто-блакитний стовбчик

Біловодська селищна військова адміністрація

 

Доступ до інформації

 

Публічна інформація  – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, а також інші розпорядники, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Доступ до публічної інформації здійснюється шляхом:

  • надання інформації у відповідь на запит;
  • оприлюдненням інформації на власних ресурсах.

В умовах воєнного стану відповідно до положень ч. 3 ст. 34 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до інформації може підлягати обмеженням насамперед для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності чи громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Також відповідно до частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може застосовувати інструмент відстрочки у задоволенні запиту на інформацію, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством рядки у разі настання обставин непереборної сили (надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військові мобілізації, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо). 

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області (далі- Біловодська СВА) , можна одним зі шляхів:

1. Скласти текст запиту у довільній формі або скористатись  шаблоном форми  та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

  • поштою за адресою: вул. Словацького , 1 ,  33028 , м. Рівне (на конверті вказати: «Запит на інформацію»)

2. Зателефонувати та подати запит усно за номерами: +38 (097) 294 25 98 

Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!
Усі запити незалежно від способу подачі (електронною, звичайною поштою та телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

Запит на інформацію має містити:

  1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачеві це не відомо;
  3. Підпис та дату за умови подання запиту у письмовій формі.

 

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів. 

Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов'язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних.

​​​

​​​

​​​